Så sant, så sant

En barriär är inget hinder, utan en möjlighet att finna nya vägar.